Interstat, s.r.o.
cesky englishSpolečníci

Dr.Ing. Karel Peleška
Ukončil studium na Stavební fakultě ČVUT Praha, obor Konstrukce a dopravní stavby v roce 1992 na katedře ocelových konstrukcí. Od roku 1992 působil na katedře ocelových konstrukcí ČVUT jako asistent, od roku 1995 jako odborný asistent. V letech 1993 a 1995 absolvoval stáže na univerzitách University of Wales (VB) a TU Oldenburg (N). V letech 1993-1998 absolvoval postgraduální studium a získal titul Dr. Během své činnosti na Stavební fakultě se též zabýval odbornými posudky a projektováním. V roce 2002 zakládá statickou kancelář Interstat s.r.o. Od roku 1999 je autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a člen ČKAIT. Od roku 2000 je členem IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering). Publikoval řadu článků a příspěvků v odborné literatuře a na vědeckých konferencích. V kanceláři působí jako specialista na ocelové, dřevěné, spřažené a kompozitní konstrukce.

Ing. Pavel Nejedlý
Absolvoval vroce 1995 na katedře pozemních staveb ČVUT Praha, obor statika. Již během studia se zabýval projektováním. Po absolvování školy, v letech 1995-1996 pracoval ve statické kanceláři ve Vídni, kde spolupracoval na řadě významných projektů. Později pracoval jako projektant a samostatný projektant a podílel se na celé řadě významných projektů jako vedoucí projektu. V roce 2002 zakládá statickou kancelář Interstat s.r.o. V kanceláři působí jako specialista na železobetonové monolitické a prefabrikované konstrukce.

Ing. Martin Čvančara 
Absolvoval v roce 1992 na katedře betonových konstrukcí a mostů ČVUT Praha. V letech 1992-1993 studoval MSc. na University of Wales (VB). Po úspěšném studiu pracoval ve firmě Mott MacDonald ve Walesu. Po návratu v roce 1993 vyučoval na Katedře betonových konstrukcí a mostů ČVUT a od roku 1994 pracuje jako projektant - statik. Podílel se na celé řadě významných projektů jako vedoucí projektu. Vzhledem k jazykovým schopnostem spolupracuje se zahraničními subjekty. V roce 2002 zakládá statickou kancelář Interstat s.r.o. Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku a člen ČKAIT od roku 2002. Publikuje články v odborné literatuře a přednáší své odborné příspěvky na seminářích a vědeckých konferencích. V kanceláři působí jako specialista na železobetonové a předpínané konstrukce.

© 2024 Interstat s.r.o.